Đây là công cụ hỗ trợ tách âm thanh giữ chất lượng tốt và nhanh nhất hiện nay. Tìm hiểu thêm để tách nhạc hiệu quả tại đây.

Bạn có thể xem lại danh sách file bạn đã tách tại lịch sử tách beat của tôi

Upload các file bạn cần tách với định dạng mp3 hoặc wav. Hệ thống sẽ xuất ra cho bạn 2 file bao gồm file vocal (giọng hát)beat (nhạc đệm)

Your Music File

Tải về

Trạng thái

Nhạc đệm

Giọng hát

Thông số dữ liệu

Format (.WAV)

  • Sample Rate: 44100Hz
  • Channels: Stereo
  • Bit Depth: 16-bit
  • Format: Waveform Audio 16-bit Integer

Format (.MP3)

  • Sample Rate: 44100Hz
  • Channels: Stereo
  • Bit Depth: 32-bit (float)
  • Format: MP3 128 Kbps CBR OFL
Tìm hiểu thêm về chức năng tách beat
Lượt tách trong ngày
Tên bài hát
Vào lúc
Thời gian tách (giây)