Yêu cầu bản nhạc
Hãy yêu cầu bản nhạc mà bạn muốn được ký âm, chép nốt, chúng tôi sẽ hoàn thành nó cho bạn. Đương nhiên nó sẽ không miễn phí! Phản hồi của chúng tôi sẽ được gửi trong Profile của bạn. Để nhận thông tin phản hồi từ chúng tôi vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản